วัดแก้วพิจิตร

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759