วันเข้าพรรษา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ

ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม 

วันเข้าพรรษา

วัดแก้วพิจิตร 

ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759