ขอเชิญร่วมประเพณีวันลอยกระทง   

 

 ขอเชิญพี่น้องมาทำบุญและลอยกระทง

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ณ วัดแก้วพิจิตร

 

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759